I foråret 2006 arbejdede vi på CFU Herning med kompetencer i forhold til Entreprenørskabssøjlen. Vi snakkede meget om muligheden for at få den kreative og innovative tankegang ind i matematikundervisningen. Hvordan kunne vi udvikle og udarbejde et undervisningsmateriale, som kunne støtte lærernes arbejde med denne undervisningsform?

Vi har i arbejdet prøvet at kombinere Kolbs læringsteori med den lidt omskrevne læringsteori i LEGOs tankegang (Aktiv læring eller Learning by making). Læringen sker gennem eksperimenter, refleksion over disse, opstilling af hypoteser, indsamling af data og derefter løsning af opgaverne og formidlingen af disse.

Med Eksperimenter med Matematik håber vi at have udviklet opgaver, som …
  • kan kombinere fagene Natur/Teknik og Matematik i nært samarbejde

  • også kan bruge matematikken som et beskrivende værktøj

  • har flere løsningsmuligheder

  • pirrer elevernes kreative tankegang

  • kan løses igennem forsøg

  • kan løses ved opsøgning af informationer andetsteds end skolen

  • kan løses ved ”simpel” matematik

Opgaverne kan bruges som en del af årsplanen, da de er bygget op således, at de opfylder dele af trin- og/eller slutmål i begge fag. De kan bruges som et afbræk i den daglige undervisning eller i en periode, hvor natur/teknik- og matematiklærerne vil arbejde sammen.

Pædagogiske konsulenter
Søren Østergaard
og Anny Overgaard

CFU Herning

November 2007